загрузка...
Loading...

Рослинництво

КОРМОВІ ТРАВИ

9.1. ОДНОРІЧНІ БОБОВІ ТРАВИ

9.1.2. ВИКА ОЗИМА

ГОСПОДАРСЬКЕ ЗНАЧЕННЯ. Вика озима, або волохата ( Vicia villosa Roth.), — однорічна зимуюча кормова культура. Кормова цінність її досить висока. За даними Інституту кормів УААН, суха маса вики озимої містить до 22% протеїну. Перетравність поживних речовин її добра.

Озиму вику можна вирощувати як яру культуру, якщо її висіяти рано навесні. Велике господарське значення озимої вики полягає у тому, що за висівання її в сумішці з озимим житом і озимим ріпаком напровесні мають багато цінного корму.

Вика озима має низьку зимостійкість. У лісостепових і поліських районах, зокрема у західних областях, вона досить добре перезимовує і в першій половині травня дає від 150 до 280 ц/га зеленої маси. За п'ятирічними дослідними даними Полтавської державної сільськогосподарської дослідної станції, середня врожайність сіна озимої вики становила 44 ц/га.

У вики озимої стебло розгалужене, добре облиствлене, опушене, нестійке проти вилягання, заввишки 120—150 см. Корінь добре розвинений, з численними бічними корінцями. Листки парно-перисті з 6—10 парами листочків, що закінчуються вусиками. Квітки вики світло-фіолетові, червоно-фіолетові, рідше білі, зібрані у довгі китиці. Озима вика — медоносна, перехреснозапильна рослина. Боби сплюснуті, з 4-6 дрібними чорними або темно-коричневими насінинами. Маса 1000 насінин становить 25—30 г.

Коренева система озимої вики розвинена краще, ніж ярої, тому високі врожаї її збирають на супіщаних ґрунтах.

СОРТИ. В Україні переважно районовані селекційні сорти озимої вики. Найпоширенішими сортами є Дніпровська, Паннонська, Полтавська 25, Полтавська 77, Чорноморська, Коломийська 2, Чернігівська 20, Львів'янка.

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ. На початку вегетації вика озима розвивається повільно і достигає майже одночасно з озимим житом. Отже, на зелений корм її можна висівати також з озимою пшеницею, яка розвивається повільніше, ніж жито, а на насіння — з житом.

Досліди, проведені у Львівському державному аграрному університеті на дослідному полі в Дублянах, показали, що озиму вику доцільно висівати у сумішках з озимим житом, райграсом пасовищним та багатоукісним, інкарнатною конюшиною й озимим ріпаком. Найвищу середню врожайність зеленої маси (190—280 ц/га) мали після висівання таких сумішок: озима вика (50 кг/га) + жито (50 кг/га) + інкарнатна конюшина (20 кг/га); озима вика (50 кг/га) + райграс пасовищний (20 кг/га) + інкарнатна конюшина (20 кг/га); озима вика (40 кг/га) + райграс багатоукісний (20 кг/га) + інкарнатна конюшина (20 кг/га).

Під час вирощування на насіння вику озиму доцільно висівати в кормовій або прифермерській сівозміні, щоб запобігти засмічуванню наступних культур.

На зелений корм у лісостеповій зоні висівають сумішки озимої вики (60 кг/га) і жита (60—80 кг/га) або пшениці чи озимого ячменю (80— 100 кг/га).

У західних областях, зокрема в Прикарпатті, доцільно вирощувати сумішку озимої вики (60 кг/га) з озимим ріпаком (З кг/га). Таку сумішку використовують у зеленому конвеєрі на 8—12 діб раніше, ніж сумішку озимого жита з озимою викою. У степовій зоні озимої вики висівають 50, а озимої пшениці — 60—80 кг/га. Насіння загортають на глибину 4— 6 см.

Озима вика є добрим попередником для картоплі, кукурудзи на силос, проса, цукрового буряку, озимого ріпаку тощо, а вико-житня сумішка — для озимих.

Вика озима є цінною проміжною культурою. Висіяна восени, вона на початку травня дає багато зеленої маси, швидко звільняє поле, на якому можна виростити врожаї іншої культури.

Вика позитивно реагує на внесення органічних і мінеральних добрив та вапнування. Під викосумішку восени рекомендується вносити 15—20 т/га гною чи компосту або 30—45 кг/га діючої речовини фосфорно-калійних добрив, а навесні 20—30 кг/га азотних. Вика озима добре використовує фосфоритне борошно.

Досліди, проведені у нашій країні і за кордоном, показали, що під час вирощування озимої вики на насіння урожайніші зріджені посіви озимої вики в сумішці з озимим житом, озимою пшеницею або ріпаком. Норма висіву озимої вики становить 20—30 кг/га, жига чи пшениці — 50—60, ріпаку — 3 кг/га.

У разі вирощування озимої вики на насіння в умовах степової зони урожайніші посіви в сумішці зі стійким проти вилягання сортом озимої пшениці Безоста 1. Норма висіву озимої вики становить 20—30, озимої пшениці — 50—60 кг/га.

Урожай сумішки озимої вики з житом та іншими кормовими культурами збирають у період повного цвітіння вики — до колосіння жита. У разі запізнення зі збиранням знижується якість корму.

На зерно озиму вику збирають роздільним способом у період повного достигання насіння в нижніх бобах.






загрузка...