загрузка...
Loading...

В розділі підручники PDF додано підручники для 1, 5, та 10 класу 2018 року видання

Біологія - універсальний довідник

ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ ТВАРИНИ

 

ТИП КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ

 

ПОХОДЖЕННЯ І ЗНАЧЕННЯ КІЛЬЧАСТИХ ЧЕРВІВ

 

Походження. Учені вважають, що стародавні кільчасті черви походять від стародавніх вільноживучих плоских червів. Доказом цього є, наприклад, наявність війок у личинок морських кільчастих червів, органів виділення, що починаються зірчастими клітинами з війками, подібність їх нервової системи до нервової системи планарій.

Багатощетинкові черви древніші за малощетинкових, хоча і мають більш складну будову. Спрощення будови малощетинкових червів відбулося, в основному, у зв’язку з переходом до життя у ґрунті.

Значення. Кільчасті черви мають велике значення для кругообігу речовин у природі. Нереїди та інші морські багатощетинкові є основою живлення багатьох промислових риб, крабів та інших жителів моря; малощетинкові, зокрема трубочники, є хорошим кормом для багатьох видів прісноводних риб; дощові черви — основна їжа кротів, їжаків, жаб, шпаків та інших наземних тварин. І багатощетинкові, і малощетинкові черви беруть участь у біологічному очищенні води. Дощові черви відіграють величезну роль у процесах ґрунтоутворення. Вони збагачують ґрунт перегноєм та розпушують його, сприяючи проникненню в ґрунт повітря й води. Крім того, беруть участь у перемішуванні ґрунту, виносячи на поверхню з глибших шарів частинки землі, які містять неорганічні компоненти. Вириті ходи полегшують ріст коренів. Викиди червів мають рН = 7,0, тому вони запобігають окисленню та олужненню ґрунту. Деяких багатощетинкових, наприклад, тихоокеанських червів палоло, людина використовує в їжу.


загрузка...