загрузка...
Loading...

В розділі підручники PDF додано підручники для 1, 5, та 10 класу 2018 року видання

ДОВІДНИК З ХІМІЇ

КЛАСИ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

4. Альдегіди і кетони

 

Альдегіди і кетони є продуктами окиснення / первинних і вторинних спиртів:

 

 

4.1. Назви альдегідів і кетонів

 

Відповідно до номенклатури IUPAC, назви насичених альдегідів ациклічної будови утворюють від назв відповідних алканів шляхом додавання суфікса -аль. Назви насичених кетонів утворюють від назв відповідних вуглеводнів шляхом додавання суфікса -он.

Приклад.

 

Речовина

Традиційна назва

Систематична назва

Н-СНО

Формальдегід

Метаналь

СН3-СНО

Ацетальдегід

Етаналь

СН3-СО-СН3

Ацетон

Пропанон

 

Молекули альдегідів і кетонів містять у своєму складі карбонільну групу > С = О.Допоможемо дітям разом

загрузка...