загрузка...
Loading...

В розділі підручники PDF додано підручники для 1, 5, та 10 класу 2018 року видання

Економіка

Вступ до економічної теорії

Потреби та споживчі блага. Закон зростання потреб

Раціональна поведінка споживача на ринку

Альтернативні варіанти використання виробничих ресурсів

  Приклади розв’язування Задач

Моделі ринкової та змішаної економік

  Приклади розв’язування Задач


Основні поняття ринкової економіки

Пропозиція

Ціна ринкової рівноваги

Конкуренція та структура ринку

  Приклади розв’язування задач

Гроші

  Приклади розв’язування задач

Нерівність доходів

Форми оплати праці

Позичковий відсоток

  Приклади розв’язування Задач

Форми власності та організаційні типи підприємств

  Приклади розв’язування Задач


Національна економіка

  Приклади розв’язування задач

Економічний цикл

Валовий національний продукт та способи його розрахунку

  Приклади розв’язування Задач

Безробіття

Інфляція

Банківська система України

Податкова система

Міжнародний поділ праці. Розв’язування задач
Допоможемо дітям разом

загрузка...