загрузка...
Loading...

Англійська мова
Sentence Structure. Порядок слів у реченні

Interrogative sentence. Питальне речення

В англійській мові розрізняють такі типи питальних речень: загальне, спеціальне, розділове, альтернативне.

Загальне питальне речення

Загальними називають такі питальні речення, на які можна відповісти так або ні. Вони починаються з допоміжного чи модального дієслова, після якого стоїть підмет, потім — основне дієслово. Якщо присудок у реченні виражений дієсловом to be, воно стоятиме на початку речення:
Do you like chess? (Чи любите ви шахи?)
Is he a pupil? (Він — учень?)
Can you swim? (Ви вмієте плавати?)
Утворення
Загальні питальні речення утворюються за такою схемою:
допоміжне дієслово + підмет + основне дієслово + другорядні члени речення.
Will they arrive tomorrow? (Вони приїдуть завтра?)
Did you see the film I told you about? (Ти бачив фільм, про який я тобі казав?)
May I use your phone? (Можна мені користуватися твоїм телефоном?)

загрузка...