загрузка...
Loading...

Геометрія

Декартові координати на площині

Означення синуса, косинуса, тангенса, котангенса для будьякого кута від 0° до 180°

Візьмемо коло на площині Oxy з центром у початку координат і радіусом R.
Відкладемо від додатної півосі Ox кут у верхню півплощину (див. рисунок нижче). Точку перетину сторони кута з колом назвемо . Вона має координати .
Тоді ; ; ; .

При такому означенні:
; ;
; ;
не існує; ;
; не існує.
;
;
.

загрузка...