загрузка...
Loading...

В розділі підручники PDF додано підручники для 1, 5, та 10 класу 2018 року видання

Геометрія

Площі фігур

Площа трикутника

, де h — висота, a — сторона, до якої проведена ця висота.
Оскільки , то .
Висоти трикутника обернено пропорційні сторонам, на які вони опущені.
Зверніть увагу: більшій стороні трикутника відповідає менша висота, і навпаки.
, , де P — периметр трикутника, r — радіус вписаного кола.
, , де R — радіус описаного кола.
формула Герона.
p — півпериметр трикутника.
Площа прямокутного трикутникаПлоща рівностороннього трикутника
.
Властивості медіани трикутника
Медіана ділить трикутник на два рівновеликі (тобто такі, що мають однакову площу) трикутники.

.

Три медіани трикутника розбивають його на шість рівновеликих трикутників.
.

загрузка...