загрузка...
Loading...

Хімія
Загальна хімія

Основні поняття, закони й теорії хімії

Масова частка

Масова частка елемента в речовині (ω) — це відношення його відносної атомної маси до відносної молекулярної маси речовини, до складу якої він входить. Вона виражається в частках одиниці чи у відсотках:
,
де n — кількість атомів елемента в даній речовині.
Задача. Знайти масові частки Гідрогену й Оксигену у воді.
Розв’язання
1) Спочатку визначаємо :
;
.
2) Знаходимо масову частку Гідрогену ω(H), що дорівнює відносній атомній масі Гідрогену, діленої на відносну молекулярну масу води: ; , або, помноживши на 100 %, одержимо 11 %.
3) Знаходимо масову частку Оксигену ω(O), що дорівнює відносній атомній масі Оксигену, діленої на відносну молекулярну масу води: , або, помноживши на 100 %, одержимо 89 %.
Відповідь:
Знаючи хімічну формулу речовини, можна знайти відношення мас елементів у її складі. Наприклад, відношення мас елементів у сірководні , або .

загрузка...