загрузка...
Loading...

В розділі підручники PDF додано підручники для 1, 5, та 10 класу 2018 року видання

Математика - Алгебра

Геометричні фігури й величини

На рисунках, поданих нижче, наведені деякі основні геометричні фігури; поруч даються назви й позначення.
Відрізок AB (або BA).
Промінь AB.
Промінь BA.
Пряма AB (або a).
Ламана ABСDЕ.

Промені AB і АС

доповняльні.

Прямі а і b перетинаються.

Промені АB і KN перетинаються, AB і CD не перетинаються.


Кут AOB. Записують (або , ). О — вершина кута. Промені OA і OB — сторони кута.
Величини кутів вимірюють за допомогою транспортира.
— розгорнутий.
Кут, що дорівнює половині розгорнутого, називається прямим.

— пря­мі кути.
Один градус — це кут, який становить частини прямого кута. Отже, прямий кут становить , розгорнутий — .
Якщо величина кута менша від , такий кут називається гострим.
Кут, величина якого більша за , але менша від , називається тупим.

Гострий кут Прямий кут Тупий кут

загрузка...