Найбільший спільний дільник (нсд) - Подільність натуральних чисел - Математика - Алгебра - Великий довідник школяра 

В розділі підручники PDF додано підручники для 1, 5, та 10 класу 2018 року видання

Математика - Алгебра

Подільність натуральних чисел

Найбільший спільний дільник (нсд)

Найбільше натуральне число, на яке ділиться кожне з чисел a і b, називається найбільшим спільним дільником чисел a і b і позначається НСД (a; b). НСД можна шукати для будь-якої кількості чисел. Для знаходження найбільшого спільного дільника кількох натуральних чисел треба розкласти ці числа на прості множники й знайти добуток спільних множників. Наприклад:
; ;
НСД .
Якщо розкладання на прості множники записане з використанням степенів, треба знайти добуток степенів з однаковими основами з показниками, які є найменшими з використаних для запису чисел. Наприклад:
; ;
НСД .
Якщо всі дані числа кратні одному з них, це число буде найбільшим спільним дільником даних чисел. Наприклад:
НСД .
Два натуральних числа, найбільший спільний дільник яких дорівнює 1, називаються взаємно простими. Два прості числа завжди будуть взаємно простими (наприклад, 13 і 23). Степені різних простих чисел ­також є взаємно простими. Наприклад:
; ;
НСД .

загрузка...