загрузка...
Loading...

Математика - Алгебра

Приклади розв’язування типових завдань

Задачі на відсотки

Задачі на відсотки — це задачі на пряму пропорційність.
Задача 1. Зі свіжих слив виходить 21% сушених. Скільки сушених слив можна отримати із 75 кг свіжих?
Розв’язання
Запишемо умову:

Складемо пропорцію: . Звід­си
.
Відповідь: 15,75 кг.
Задача 2. Перший тракторист зорав 40% поля, другий — 35% поля. Яку площу має поле, якщо перший зорав на 4 га більше, ніж другий?
Розв’язання
1) (%) становлять 4 га.
Нехай площа всього поля х га.

,
.
Відповідь: площа поля 80 га.
Задача 3. Із 40 учасників шахового турніру 9 осіб мають звання гросмейстера. Який відсоток учасників турніру становлять гросмей­стери?
Розв’язання

,
,
.
Відповідь: гросмейстери становлять 22,5%.

загрузка...