загрузка...
Loading...

В розділі підручники PDF додано підручники для 1, 5, та 10 класу 2018 року видання

Математика - Алгебра

Системи лінійних рівнянь

Графік лінійного рівняння з двома невідомими

Графіком рівняння з двома невідомими називається множина всіх точок координатної площини, координати котрих є розв’язками цього рівняння. Графіком рівняння , у якому хоча б один із коефіцієнтів (a або b) відмінний від нуля, є пряма.
Для побудови будь-якої прямої досить знати координати двох точок.
Приклад. Побудуйте графік рівняння .
.

Задаємо значення x та обчислюємо відповідне значення y. Таким чином заповнимо таб­лицю:
x02,5
y50


Отже, маємо дві точки: та .
Позначаємо на координатній площині точки і і проводимо через них пряму (див. рисунок праворуч).
Якщо в рівнянні , , отримаємо , .
Графік рівняння :

Якщо , , маємо .
Графік рівняння :


Допоможемо дітям разом

загрузка...