загрузка...
Loading...

В розділі підручники PDF додано підручники для 1, 5, та 10 класу 2018 року видання

Математика - Алгебра

Раціональні вирази

Основна властивість дробу. Скорочення дробів

Якщо чисельник і знаменник дробу помножити або поділити на один і той самий вираз, то дістанемо дріб, який тотожно дорівнює даному. Це дозволяє скорочувати дроби й приводити їх до нового знаменника.
Приклади
1) .
Зверніть увагу: щоб скоротити дріб, його чисельник і знаменник треба розкласти на множники.
2) Зведіть дріб до знаменника .
,
.

Із цього видно, що додатковий множник дорівнює .
Отже, маємо:
.
Зверніть увагу на тотожності:
; ; .

загрузка...