загрузка...
Loading...

Фізика

Взаємодія тіл

Явище тяжіння. Сила тяжіння та її зв’язок із масою

Тяжіння(гравітація) — це характерне для всього Всесвіту взаємне притягання тіл. Земним тяжінням називається притягання тіл до Землі. Сила, з якою якесь тіло притягується до Землі, називається силою тяжіння.
Якщо деяке тіло підняти над земною поверхнею і відпустити, то воно падатиме так, що кожної секунди його швидкість зростатиме на 9,8 м/с. Величина, що дорівнює цьому збільшенню швидкості, позначається g.
Сила тяжіння , яка діє на тіло, пропорційна масі тіла. При цьому g відіграє роль коефіцієнта пропорційності: (частіше пишуть ). Звідси випливає можливість вимірювання g в Н/кг (на тіло масою 1 кг діє ).

загрузка...