загрузка...
Loading...

Фізика

Молекулярна фізика

Вологість повітря. Точка роси

Тиск водяної пари, що міститься в повітрі, окремо виміряти неможливо. Цей тиск парціальний (від англ. part — частина) і складає частину тиску, вимірюваного барометром.
Можна сказати й інакше: парціальний тиск дорівнює тиску, що його створювала б водяна пара, якби крім неї в якійсь ділянці простору не було інших газоподібних компонентів.
Вміст водяної пари в повітрі називають вологістю повітря. Розрізняють абсолютну і відносну вологість.
Абсолютна вологість — це парціальний тиск пари в повітрі або густина цієї пари .
Відносна вологість — це відношення парціального тиску пари в повітрі (або густини пари) до тиску (або густини) насиченої пари за даної температури:
.
При зниженні температури повітря водяна пара, що міститься в ньому, стає все ближчою до стану насичення. Температура, при якій водяна пара в повітрі стає насиченою, називається точкою роси.

загрузка...