загрузка...
Loading...

Фізика

Молекулярна фізика

Властивості поверхні рідини. Поверхневий натяг

Поверхневий шар рідини відрізняється від внутрішніх шарів тим, що його молекули з одного боку мають зовсім інших сусідів, ніж молекули інших шарів.

На межі з повітрям рідина має вільну поверхню, по якій молекули рідини контактують з нечисленними молекулами повітря. Дії молекул інших шарів рідини на молекулу якогось внутрішнього шару скомпенсовані, а на молекулу поверхневого шару — ні. Завдяки результуючим силам молекули внутрішніх шарів тягнуть униз молекули поверхневого шару, створюючи таким чином поверхневий натяг.
Сила поверхневого натягу прямо пропорційна довжині l границі рідини з іншою речовиною: ; . Коефіцієнт називають поверхневим натягом. Якщо границя контакту не лінійна, то , де — поверхнева енергія, S — площа контакту. .

загрузка...