загрузка...
Loading...

Природознавство
Природні та штучні системи в середовищі існування людини

Організм як жива система

Типи живлення
Хижацтво — живлення живими тваринами, властиве представникам царства тварин і деяким рослинам (росянкам).
Живлення, при якому використовуються мертві організми, називається сапрофітним.
Паразитизм — живлення на живому організмі — хазяїні (кліщі, паразитичні черви на тваринах).

загрузка...