загрузка...
Loading...

Природознавство
Природні та штучні системи в середовищі існування людини

Природні та штучні екосистеми

Охорона екосистем

Державний рівень
Закони та нормативні акти з обмеження діяльності людини:
— будівництво очисних споруд;
— відтворення біоресурсів;
— екологічно чисті джерела енергії;
— раціональне використання природних ресурсів;
— відновлення (рекультивація) земель.
Природоохоронні території:
— заповідники;
— заказники;
— пам’ятники природи;
— національні парки;
— ботанічні сади.
Суспільний рівень
Екологічна діяльність:
— партій;
— суспільних організацій;
— індивідуальна.
Законодавча база
Конституція України. Закон України «Про охорону атмосферного повітря». Закон України «Про природно-заповідний фонд». Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища». Закон України «Про тваринний світ». Земельний кодекс України. Лісовий кодекс України.

загрузка...