загрузка...
Loading...

Природознавство
Природні та штучні системи в середовищі існування людини

Природні та штучні екосистеми

Ґрунт

Ґрунт — верхній родючий шар землі.
До складу ґрунту входять органічні речовини (гумус) та неорганічні речовини (повітря, вода, мінеральні речовини)
Мінеральні речовини поділяються на розчинні (солі) та нерозчинні (пісок, глина, камені).

Гумус — сукупність органічних речовин, що утворюються в ґрунті внаслідок розкладання залишків живих організмів.
Родючість — здатність ґрунту забезпечувати рослини поживними речовинами, повітрям, водою.
Способи підвищення родючості ґрунтів:
— сівозміна;
— внесення добрив;
— меліорація (полив, відвід води);
— полегшена техніка;
— протиерозійні заходи (лісосмуги, кулісні посіви, оранка відповідно до рельєфу).
Під час експлуатації агроценозів необхідно застосовувати сівозміну — чергування культур. У сівозміну необхідно включати бобові культури, які є найкращими попередниками наступних культур.

загрузка...