загрузка...
Loading...

Природознавство
Природні та штучні системи в середовищі існування людини

Рукотворні системи

Робота

Механічна робота — це рух тіла під дією прикладеної до нього сили.
Механічна робота прямо пропорційна силі та пройденому шляху.
,
де A — робота, F — сила, S — шлях.
За одиницю роботи прийнятий джоуль. (1 Дж = 1 Н ∙ м).

загрузка...