загрузка...
Loading...

Природознавство
Природні та штучні системи в середовищі існування людини

Біосфера — найбільша жива система

Склад і межі біосфери

Біосфера — сукупність усіх біогеоценозів (екосистем) Землі.
Компоненти біосфери
Жива речовина, або всі живі організми планети (тварини, рослини, гриби, дроб’янки).
Біогенна речовина, яка утворюється в процесі життєдіяльності живих організмів (газ, нафта, торф, вугілля).
Косну речовину утворює нежива природа.
Біокосна речовина утворюється в результаті взаємодії живої і неживої природи (ґрунт).
Межі біосфери
Верхня межа біосфери розташована в атмосфері на висоті близько 20 км, де розміщується озоновий шар, який захищає планету від згубного космічного випромінювання.
Нижня межа біосфери залягає в літосфері на глибині близько 3 км і в гідросфері на глибині Світового океану. Подальше поширення біосфери обмежують висока температура і тиск.

загрузка...