загрузка...
Loading...

Природознавство
Природні та штучні системи в середовищі існування людини

Біосфера — найбільша жива система

Людина та біосфера

Діяльність людини чинить руйнівний вплив на біосферу.
1. Спалювання палива, вирубування лісів, забруднення Світового океану призводять до накопичення в атмосфері вуглекислого газу, який перешкоджає віддачі планетою тепла в космос. Це явище називається парниковим ефектом. У результаті парникового ефекту клімат Землі змінюється.
2. Руйнування озонового шару через потрапляння у верхній шар атмосфери оксидів азоту і фреонів.
3. Забруднення середовища існування — ґрунту, води, повітря.
4. Знищення інших біологічних видів.

загрузка...