загрузка...
Loading...

В розділі підручники PDF додано підручники для 1, 5, та 10 класу 2018 року видання

ОСНОВИ ПОПУЛЯЦІЙНОЇ ЕКОЛОГІЇ

РОЗДІЛ 3. ЕКОЛОГІЧНА НІША ПОПУЛЯЦІЙ

3.3.     Динаміка екологічної ніші

 

Характеризуючи екологічну нішу популяції, потрібно враховувати той факт, що вона складається з різновікових особин, екологічні ніші яких у багатьох випадках змінюються або не співпадають зовсім (гусінь метеликів живиться листям рослин, а метелики - пилком та нектаром).

 

Рис. 3.3. Розподіл екологічних ніш між птахами на різних ділянках території лучних біоценозів.

 

Реалізовані ніші у більшості організмів змінюються в часі, у просторі і залежать від зміни абіотичного і біотичного середовища.

Тимчасові зміни ніш відбуваються на двох рівнях:

1) на рівні короткочасних змін, протягом життя особини або кількох поколінь;

2) на рівні довготривалих змін, що відбуваються в процесі еволюції і стосуються багатьох поколінь.

Прикладом тимчасової зміни екологічної ніші на різних етапах життєвого циклу є повне розмежування ніш у жаби на стадії пуголовка і дорослої особини, у комах - личинки (гусінь) і дорослі комахи (у мух, комарів, метеликів, ґедзів та ін.) (рис. 3.4).

 

 

Рис. 3.4. Динамікаекологічної ніші на стадіях циклу розвитку гедзів:

1 - імаго (доросла комаха); 2 - яйця; 3 - личинка; 4 - лялечка.

Ґедзі - наземні кровосисні комахи. Самка ґедзів смокче кров у тварин, людини протягом 5-20 хв. Личинки їх протягом 10-11 місяців живуть у воді.

У всіх цих випадках у різні періоди онтогенезу відбувається докорінна перебудова тіла, змінюється спосіб життя і живлення, а в деяких видів навіть середовище життя. Всі ці зміни є причиною тимчасової зміни їхньої екологічної ніші.

У деяких організмів зміна екологічної ніші проходить поступово. Наприклад, молоді ящірки живляться жертвами меншого розміру, ніж дорослі, їх активність припадає на ранковий час, коли температура середовища дещо нижча. Останнє пов’язане з тим, що невеликі розміри і відносно велика поверхня тіла сприяють швидкому його нагріванню.

На екологічну нішу організму (популяції) можуть істотно впливати наявні або потенціальні конкуренти, чиї ніші є близькими або ідентичними. Екологічні ніші можуть зазнавати змін протягом життя організмів залежно від змін абіотичного середовища. Наприклад, у помірній зоні рання весна - це час великої, миттєвої швидкості росту їх популяції, оскільки тоді для них оптимальніші умови середовища. Прикладом можуть бути однорічні та ранньовесняні рослини, співпадання строків розмноження птахів, інших тварин з періодом найбагатших кормових ресурсів та найменшої конкуренції.

Отже, екологічні ніші популяцій окремих видів організмів є динамічними, можуть змінюватись повністю або частково залежно від змін біотичного і абіотичного середовища, вікового стану та етапу онтогенезу.Допоможемо дітям разом

загрузка...