загрузка...
Loading...

Уроки біології 7 клас

  Вступ

  УРОК 1 Тема. Біологія — наука про живу природу. Рослинний світ - складова частина природи

  УРОК 2 Тема. Різноманітність живих організмів, їхня класифікація та середовища існування

  УРОК 3 ЕКСКУРСІЯ Тема. Природа рідного краю

  Розділ І. РОСЛИНИ

Тема 1. Будова та життєдіяльність рослин (на прикладі покрито-насінної дводольної рослини)

  УРОК 4 Тема. Основні процеси життєдіяльності рослин

  УРОК 5 Тема. Будова клітини. Лабораторна робота №1. Будова клітини рослини

  УРОК 6 Тема. Тканини рослин: їхні функції та взаємозв’язок

  УРОК 7 Тема. Органи рослин. їхні функції і взаємозв’язок. Корінь

  УРОК 8 Тема. Лабораторна робота № 3. Внутрішня будова кореня у зв’язку з його функціями

  УРОК 9 Тема. Пагін. Лабораторні роботи № 4, 6. Пагін і його будова. Різноманітність пагонів. Видозміни пагона

  УРОК 10 Тема. Внутрішня будова стебла. Лабораторна робота № 5. Внутрішня будова стебла у зв’язку з його функціями

  УРОК 11 Тема. Листок. Лабораторна робота № 7. Будова та різноманітність листків

  УРОК 12 Тема. Лабораторна робота № 8. Внутрішня будова листка у зв’язку з його функціями

  УРОК 13 Тема. Середовища існування рослин. Зв’язки рослин з іншими компонентами екосистем

  УРОК 14 Тема. Відповідь рослин на подразнення

  УРОК 15 Тематична атестація № 1 Вступ. Тема “Будова та життєдіяльність рослин”

Тема 2. Розмноження і розвиток рослин

  УРОК 16 Тема. Розмноження рослин. Практична робота № І. Вегетативне розмноження рослин

  УРОК 17 Тема. Розмноження рослин

  УРОК 18 Тема. Будова та різноманітність квіток. Лабораторна робота № 9

  УРОК 19 Тема. Суцвіття

  УРОК 20 Тема. Запилення та запліднення у рослин

  УРОК 21 Тема. Насінина, плід. Лабораторна робота № 10. Будова та різноманітність плодів

  УРОК 22 Тема. Вплив умов середовища на проростання насіння. Ріст і розвиток рослин

  УРОК 23 Тема. Сезонні явища у житті рослин

  УРОК 24 ЕКСКУРСІЯ Тема. Ознайомлення з сезонними явищами у житті рослин

  УРОК 25 Тематична атестація № 2 Тема “Розмноження і розвиток рослин”

  Розділ II. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН

Тема 1. Водорості

  УРОК 26 Тема. Загальна характеристика водоростей. Лабораторна робота №11. Будова водорості

  УРОК 27 Тема. Відділ Зелені водорості

  УРОК 28 Тема. Відділи Діатомові, Бурі та Червоні водорості

  УРОК 29 Тема. Значення водоростей в природі та житті людини

Тема 2. Вищі спорові рослини

  УРОК 30 Тема. Вищі спорові рослини. Загальна характеристика вищих спорових рослин

  УРОК 31 Тема. Мохоподібні. Середовище існування. Пристосувальні риси будови і процесів життєдіяльності. Значення в природі та житті людини

  УРОК 32-33 Тема. Відділи Плауноподібні та Хвощеподібні, їхня різноманітність і значення

  УРОК 34-35 Тема. Відділ Папоротеподібні, їхня різноманітність і значення

  УРОК 36 Тема. Узагальнюючий урок з теми “Вищі спорові рослини”

  УРОК 37 Тематична атестація № 3 Тема “Водорості. Вищі спорові рослини”

Тема 3. Голонасінні

  УРОК 38 Тема. Загальна характеристика голонасінних. Лабораторна робота № 15. Будова голонасінних

  УРОК 39 Тема. Особливості розмноження голонасінних

  УРОК 40 Тема. Різноманітність голонасінних

  УРОК 41 Тема. Значення голонасінних у природі та житті людини

Тема 4. Покритонасінні

  УРОК 42 Тема. Загальна характеристика покритонасінних та їхня класифікація

  УРОК 43 Тема. Клас Дводольні. Родини Капустові, Селерові, Айстрові. Характеристика. Значення

  УРОК 44 Тема. Клас Дводольні. Родини Розові, Бобові, Пасльонові. Їхня характеристика та значення

  УРОК 45 Тема. Практична робота № 2. Визначення рослин класу Дводольні

  УРОК 46 Тема. Клас Однодольні. Родини Злакові, Лілієві, Цибулеві. їхня характеристика та значення

  УРОК 47 Тема. Практична робота № 3. Визначення рослин класу Однодольні

  УРОК 48 Тема. Найважливіші сільськогосподарські, лікарські, декоративні рослини

  УРОК 49 Тема. Узагальнюючий урок з теми “Відділ Покритонасінні рослини”

  УРОК 50 Тема. У світі рослин

  УРОК 51 Тематична атестація № 4 Тема “Голонасінні. Покритонасінні”

  Розділ III. ГРИБИ ТА ЛИШАЙНИКИ

Тема 1. Гриби

  УРОК 52 Тема. Загальна характеристика грибів

  УРОК 53 Тема. Нижчі гриби. Лабораторна робота №16. Будова нижчих грибів

  УРОК 54 Тема. Вищі гриби. Лабораторна робота №17. Будова вищих грибів

  УРОК 55 Тема. Незнайомі знайомці. (Значення грибів у природі та житті людини)

Тема 2. Лишайники

  УРОК 56 Тема. Лишайники — симбіотичні організми

  Розділ IV. БАКТЕРІЇ

  УРОК 57 Тема. Загальна характеристика бактерій

  УРОК 58 Тема. Корисні бактерії

  УРОК 59 Тема. Шкідливі бактерії

  УРОК 60 Тематична атестація № 5 Тема “Гриби. Лишайники. Бактерії”

  Розділ V. ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ

  УРОК 61 Тема. Середовище існування та його чинники

  УРОК 62 Тема. Розселення рослин у природі

  УРОК 63 Тема. Екологічні групи рослин

  УРОК 64 Тема. Життєві форми рослин

  УРОК 65 Тема. Взаємодія рослин, грибів, бактерій та їхня роль в екосистемах

  УРОК 66 Тема. Охорона природи

  УРОК 67 ЕКСКУРСІЯ Тема. Пристосування рослин до життя в екосистемі (на прикладі будь-якої екосистеми своєї місцевості)

  УРОК 68 ЕКСКУРСІЯ Тема. Розпізнавання рослин за особливостями будови вегетативних органів

  УРОК 69 Тематична атестація № 6 Тема “Організми і середовище існування”

  ДОДАТКИ

  Додаток А Послідовний розвиток рослинного і тваринного світу в різні геологічні ери

  Додаток Б Особливі типи та метаморфози пагонів

  Додаток В Способи вегетативного розмноження рослин у природі

  Додаток Г Типи плодів

  Додаток Ґ Поширення плодів і насіння

  Додаток Е Поширення, біологія та господарське значення хвойних

  Додаток Ж Найважливіші культивовані та дикорослі Покритонасінні з класів Однодольні та Дводольні

  Додаток З Гриби-паразити, що викликають хвороби рослин

  Додаток І Правила збирання грибів та запобіжні заходи отруєння нимизагрузка...