загрузка...
Loading...

В розділі підручники PDF додано підручники для 1, 5, та 10 класу 2018 року видання

ОСНОВИ ФІЛОСОФІЇ 11 КЛАС
РОЗРОБКИ УРОКІВ

ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ТЕМИ ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ

  СИСТЕМА УРОКІВ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ

  Урок 1. СУСПІЛЬСТВО ЯК ПРИРОДНО-СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ

  Урок 2. СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА СУСПІЛЬСТВА ТА ЇЇ ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ

  Урок 3. СІМ’Я ЯК СОЦІАЛЬНА ЛАНКА СУСПІЛЬСТВА

  Урок 4. СОЦІАЛЬНА ГРУПА. ПОНЯТТЯ ЕТНОСУ

  Урок 5. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

  Урок 6. СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ

  Урок 7. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

  Урок 8. ЕКОНОМІКА. ВИРОБНИЦТВО

  Урок 9. КАПІТАЛ ЯК ФАКТОР ВИРОБНИЦТВА

  Урок 10. ГРОШІ, ЇХ СУТНІСТЬ І ФУНКЦІї

  Урок 11. РИНОК ТА ЙОГО СТРУКТУРА. КОНКУРЕНЦІЯ ТА ЇЇ ВИДИ

  Урок 12. ВИРОБНИЦТВО ТА ЙОГО ФАКТОРИ

  Урок 13. КОНТРОЛЬНА РОБОТА

  Урок 14. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

  Урок 15. ПОЛІТИКА І ВЛАДА. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА

  Урок 16. ДЕРЖАВА ЯК ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ. ФОРМА ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ, ФОРМА ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ

  Урок 17. ВИЩІ ДЕРЖАВНІ ІНСТИТУТИ УКРАЇНИ. ГРОМАДЯНСЬКІ РУХИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ

  Урок 18. ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ І ВЛАДА. ПОЛІТИКА ТА ІДЕОЛОГІЯ. ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА І НАРОД

  Урок 19. ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ І ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА

  Урок 20. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

  Урок 21. СУТНІСТЬ ДУХОВНОГО ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА. ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОДІЇ ДУШІ Й ТІЛА

  Урок 22. ЧЕСТЬ, СОВІСТЬ ТА ГІДНІСТЬ ЛЮДИНИ

  Урок 23. ПОЧУТТЯ, ІНТЕЛЕКТ, ВОЛЯ. ІДЕАЛИ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ

  Урок 24. ПРАВДА, ХИБА, ІСТИНА. ЇХ ЄДНІСТЬ І ВІДМІННІСТЬ. ВІРА, НАДІЯ, ЛЮБОВ ЯК ДУХОВНО-ПРАКТИЧНІ ВИМІРИ ЛЮДИНИ

  Урок 25. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

  Урок 26. КУЛЬТУРА. МАТЕРІАЛЬНА Й ДУХОВНА КУЛЬТУРА

  Урок 27. СПАДКОЄМНІСТЬ, ТРАДИЦІЇ І НОВАТОРСТВО В КУЛЬТУРІ. ФУНКЦІЇ КУЛЬТУРИ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ Й СУСПІЛЬСТВА

  Урок 28. ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ НАУКИ. ФІЛОСОФІЯ ТА ОСВІТА

  Урок 29. НАЦІОНАЛЬНЕ І ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКЕ В КУЛЬТУРІ. КУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ

  Урок 30. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

  Урок 31. АНТИЧНА ФІЛОСОФІЯ

  Урок 32. СЕРЕДНЬОВІЧНА ФІЛОСОФІЯ

  Урок 33. ФІЛОСОФІЯ НОВОГО ЧАСУ

  Урок 34. СУЧАСНА СВІТОВА ФІЛОСОФІЯ. НОВІТНЯ УКРАЇНСЬКА ФІЛОСОФІЯ

  Урок 35. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

  ЛІТЕРАТУРАзагрузка...