загрузка...
Loading...

В розділі підручники PDF додано підручники для 1, 5, та 10 класу 2018 року видання

Основи філософських знань
Розділ перший
ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ФІЛОСОФІЇ

ГЛАВА ПЕРША
ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ФІЛОСОФСЬКИХ ВЧЕНЬ
5. Розвиток філософських знань у XIX ст.

Філософські концепції Йоганна Фіхте, Йоганна Шеллінга.

  В основі філософії Йоганна Фіхте лежить твердження, що практично діяльне ставлення предмета передує теоретично-споглядальному ставленню. Свідомість у Йоганна Фіхте не дана, а задана, породжує сама себе. Очевидність її засновується не на спогляданні, а на дії, не вбачається інтелектом, а стверджується волею. Результатом роздумів є проголошення відчуття продуктом всякої діяльності Я, проте продуктом відчуженим, переусвідомленим людиною. Принципом теоретично-абсолютного Я є спонтанне, нічим зовнішнім не обумовлене творення чуттєвого змісту. Теорія науковчення базується на положеннях, що Я покладає Я. Це стверджує самототожність Я; Я проти-покладає Я (Я — суб'єкт, а не Я — об'єктивна реальність, природа). Це основоположення вводить категорію заперечення. Я покладає і Я і не Я. Йоганн Фіхте спробував також обґрунтувати принцип універсальності розвитку через боротьбу протилежностей. Філософія Йоганна Фіхте, незважаючи на певні недоліки та суперечності, все ж справила значний вплив на дальший розвиток філософської думки. Філософська система Йоганна Шеллінга складається, по-перше, із системи теоретичної філософії; по-друге, із системи практичної філософії; по-третє, з філософії мистецтва (теологія мистецтва). Ним створена теорія підсвідомої творчості. Суть її: діяльність усвідомлена тільки частково, здебільшого підсвідома. Тому продукти діяльності сприймаються як незалежні від суб'єкта. Тут Йоганн Шеллінг спирався на факти: єдність суб'єкта та об'єкта завжди сприймається суб'єктом тільки як об'єктивна. Щоб виникло чуттєве, потрібен суб'єкт і об'єкт. Але саме відчуття суб'єктом сприймається як об'єктивне. Аналогічне спостерігається не тільки в чуттєвому, а й у мисленні.

загрузка...