загрузка...
Loading...

Основи філософських знань
Розділ перший
ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ФІЛОСОФІЇ

ГЛАВА ТРЕТЯ
СУЧАСНА СВІТОВА ФІЛОСОФІЯ

Ще в XIX ст. німецький філософ Артур Шопенгауер говорив, що філософія «має мати в усякому випадку емпіричну основу і не повинна бути витканою з чистих абстрактних понять». Для кожної з окремо взятих епох історії характерна своя ментальність, свій погляд на важливіші проблеми буття. Але кожний новий історичний період опирається на минулі етапи історії. Тому появі регіональної або національної філософії має передувати попередній етап нагромаджених знань і формування світоглядних концепцій. Сучасна філософія є засобом критичного аналізу, усвідомлення найзначніших, універсальних процесів — проблем, від яких залежить розвиток сучасної цивілізації. В осмисленні світу завойовує чільне місце принцип єдності протилежностей, їх гармонійне поєднання для усвідомлення загальнолюдських інтересів і цінностей, для відвернення загрози самознищення людства, для збереження життя на планеті Земля. XX століття — суперечлива, конфліктна та сувора епоха, що перевіряє на твердість і витривалість не тільки соціально-економічні системи, але й духовні ідеали та цінності, надбані людством.

загрузка...