загрузка...
Loading...

В розділі підручники PDF додано підручники для 1, 5, та 10 класу 2018 року видання

Основи філософських знань
Розділ перший
ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ФІЛОСОФІЇ

ГЛАВА ПЕРША
ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ФІЛОСОФСЬКИХ ВЧЕНЬ

Найстародавніша галузь людських знань духовної культури суспільства — філософія. Виникла філософія в VII — VI ст. до народження Христа в Індії, Китаї, Японії та інших регіонах Сходу, і тоді ж формуються філософські знання в античності: Стародавній Греції, Стародавньому Римі та на Арабському Сході. Філософія виступає як особливий вид духовної діяльності або духовно-практичного відображення дійсності, вирішення з позицій філософії найважливіших проблем, що ставилися та по-різному вирішувалися. Саме проблемний підхід і дає можливість підійти до історії філософії не як до антикварної спадщини, не як до музейних експонатів, а як до живого і досі актуального багатства людської думки. Розгляд фундаментальних проблем, що їх ставлять філософи того чи іншого періоду в історії, допомагає мати уявлення про історичні таємниці філософії, своєрідність культур різних народів у різні періоди їх історії. І хоча є відмінності філософських систем в різних регіонах, усе ж виділяються спільні їх особливості, обумовлені спільними принципами ставлення до розуміння місця людини у світі і навколишньому середовищі.

  Всесвітня історія філософії поступово проходить етапи розвитку: перший — філософія Стародавнього світу, другий — філософія Середньовіччя та епохи Відродження, третій — філософія частково феодалізму і становлення розвитку капіталізму (XVII - XVIII ст.), четвертий сучасна філософія.

загрузка...