загрузка...
Loading...

РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

Лекція 10

СУЧАСНІ НЕТРАДИЦІЙНІ РЕЛІГІЇ, АБО РЕЛІГІЇ «НОВОГО СТОЛІТТЯ»

 

10.1 Причини появи нетрадиційних релігій

Терміни «нетрадиційні» релігії, «позаконфесійні» культи, релігії «Нового століття» вживаються як позначення релігійних новоутворень, що виникли в останній третині XX ст. При знайомстві з новими течіями можна виявити ряд рис, що їх помітно відрізняють від традиційних, сформованих конфесій. Головна відмінність полягає в тому, що за своїм походженням вони не пов'язані з уже існуючими течіями й віросповіданнями.

Виникає питання: які причини появи нетрадиційних релігій? Надамо їм стислу характеристику.

1. Стрімке зростання соціальних проблем, викликане високими темпами науково-технічного прогресу. Зростає тривога з приводу небезпеки ядерної катастрофи, здатної знищити цивілізацію. Підсилюють хвилювання людей проблеми захисту навколишнього середовища, що виникають унаслідок техногенних катастроф, катаклізмів, локальних воєн, а також тероризм, зростання злочинності, наркоманії, алкоголізму, інфляції. У свідомості людей нерідко виникають уявлення про ірраціональні сили, що вийшли з-під контролю. Людина почуває себе загубленою, самотньою в цьому світі, відчуває «духовний вакуум», безцільність існування. Природно виникає проблема подолання відчуженості особистості від навколишнього світу.

2. Західні дослідники відзначають кризу панівної церкви 60-х рр.: скорочувалося число парафіян, слабшав інтерес до ритуалів, знижувався релігійний ентузіазм віруючих. Причина цього крилася в нездатності старої релігії забезпечити психологічну компенсацію незахищеності перед життєвими проблемами, насамперед у молоді. Колишні вірування дискредитують себе як союзники існуючого порядку речей.

3. Пошук нових релігійно-практичних установок.


загрузка...