загрузка...
Loading...

В розділі підручники PDF додано підручники для 1, 5, та 10 класу 2018 року видання

Філософія світ людини

Екзистенційний та есенційний підходи до витлумачення людини і світу

Передусім з'ясуємо зміст термінів, котрі містяться в назві даної лекції. Традиційно поняття "existentia" означало у філософії "дійсність" на відміну від "essentia" як "можливості" (на це вказує М. Гайдеггер у "Листі про гуманізм"). Згодом же їх почали вживати у латиномовному значенні, де "existentia" є "існування" на відміну від "essentia"як "сутність".

Так ось філософські уявлення про людину, котрі, як ми вже наголошували в попередніх лекціях, прагнули передусім збагнути сутність цієї істоти, досить тривалий час, принаймні починаючи від Платона, тяжіли до того, аби розглядати людську сутність (essentia) як таку, котра передує існуванню (existentia).

загрузка...