загрузка...
Loading...

В розділі підручники PDF додано підручники для 1, 5, та 10 класу 2018 року видання

Філософія світ людини

Комунікативна природа людського буття

Сфера міжіндивідуальних стосунків, спілкування, комунікативна сфера завжди належали до фундаментальних вимірів людського світу. Так було упродовж віків. Так є і нині. Але сьогодні — в умовах демографічного вибуху на планеті, небувалого поширення в суспільстві систем пересування, зв'язку, інформаційного буму, особливого загострення проблем людини та демократичного облаштування соціуму — проблема комунікації висувається чи не на чільне місце в усьому універсумі буття.

Особливої гостроти вона набуває у зв'язку із кризою просвітницької моделі облаштування "домівки буття" та вичерпаності замкненої на індивідуальну самосвідомість світоглядної парадигми, із лавиноподібним наростанням у сучасному цивілізованому світі відчуження, усамітнення, індивідуалізму, морального та ціннісного релятивізму, постійних спроб маніпулювання людиною, її свідомістю і психікою взагалі, стерео-типізацією форм життя і людських стосунків.

Як відомо, найгірше ведеться людині, коли їй немає куди подітися і немає до кого піти.

За цих обставин ситуація існування людини, буття у світі, саме цієї, конкретної особистості у її фактичності, повсякденності, безпосередності її життєвого світу виступає як висхідна, засаднича. І зрозуміти то ситуацію можливо, лише розглядаючи людське існування як принципово комунікативне — як спів-буття людей.

Відтак виникає низка внутрішньо пов'язаних між собою проблемних зрізів, найперший серед яких — співвідношення монологічності та діалогічності людського світу.

загрузка...