загрузка...
Loading...

В розділі підручники PDF додано підручники для 1, 5, та 10 класу 2018 року видання

Філософія світ людини

Свідомість та самосвідомість як даність та як проблема

Філософська антропологія концентрує свою увагу на інваріантних (у даному разі загальнолюдських), стійких природних, соціокультурних і особистісних якостях людини, взятих у їх суспільно-історичній та культурній плинності, специфічності стосовно певної епохи, далі — на антропологічних межах людського образу в безмежжі буття самовдосконалення. Чільне місце посідають тут питання про свідомість і самосвідомість, без яких неможливо собі уявити людське буття.

Філософсько-антропологічне бачення згаданих питань виходить за межі суто гносеологічного і розглядає його як складову проблеми людської суб'єктивності.

загрузка...