загрузка...
Loading...

Філософія посбіник

Тема 5. ПРАКСЕОЛОГІЯ

 

§ 1. Практика, її структура і різновиди

Праця

Найважливішим і найпоширенішим видом практики є праця — «процес, що здійснюється між людиною і природою, процес, у якому людина своєю власною діяльністю опосередковує, регулює та контролює обмін речовин між собою та природою». Визначення практики, яке дають автори одного з найпопулярніших в Україні посібника з філософії: «свідома матеріальна, чуттєво-предметна діяльність людини, спрямована на засвоєння і перетворення природних та соціальних об'єктів», по суті, тотожне визначенню праці. У чому ж відмінність між цими двома поняттями? Вони співвідносяться як більш і менш загальне. Праця, як видно вже з плану цього розділу, — це один із різновидів практики, головною ознакою якого є задоволення різноманітних потреб людини.


загрузка...