загрузка...
Loading...

ЕТИКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ

Лекція 9 НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ ТА КУЛЬТУРА ПОВЕДІНКИ

 

Невербальні засоби та етикет ділового спілкування

 

Ділове спілкування стає тим ефективнішим, чим краще в ньому пов’язуються всі засоби (і вербальні, і невербальні) із дотриманням службового етикету. Так, люди, особливо під час першої зустрічі, звертають увагу на зовнішній вигляд одне одного. Тому одяг ділової людини має бути охайним, відповідати конкретній ситуації. Що і як одягати на зустріч залежить від того, відбудеться вона вдень чи ввечері, влітку чи взимку, буде офіційною чи дружньою. Звичайно недоречними на діловій зустрічі будуть відкрита сукня, сильні парфуми, надто яскравий макіяж.

Вітаючись, треба трохи нахилити голову, почекати, що і як співрозмовник відповість на вітання, а потім, посміхнувшись, підійти до нього, не забуваючи про необхідність дотримуватись відповідної дистанції. Господар повинен спочатку запропонувати присісти гостю, а потім сідає сам. Якщо господар хоче, щоб гостю було зручно, він пропонує йому самому обрати місце, куди присісти. Гість сам обере для себе найзручнішу дистанцію. Бажано, щоб співрозмовник при цьому не сидів спиною до дверей та інших людей, бо це може викликати в нього тривогу.

Завершуючи розмову, бажано встати, привітно попрощатися. Доречно відзначити позитивні результати, що були досягнуті під час бесіди, виказати надію на продовження зустрічей. Щоб підкреслити особливу пошану до людини, варто зустріти її біля дверей, а після завершення розмови провести до дверей.

Існують певні правила вербального та невербального спілкування під час колективного обговорення проблем, проведення нарад, зборів. Вони стосуються всіх присутніх на цьому заході, але найбільше вимог висувається до поведінки та культури спілкування людини, яка виконує роль керуючого ним. Розвиваючись та оволодіваючи різними засобами спілкування, людина самовдосконалюється і підвищує культуру своєї поведінки і спілкування.

 

Висновки

 

Невербальна комунікація — це система знаків, що використовуються під час спілкування і відрізняються від мовних засобами та формою їх виявлення.

• Жести, міміка, пантоміміка, рухи тіла з’являються у дитини раніше, ніж мова, і стають істотною основою її розвитку.

• Важливою ознакою культурної людини є її вміння використовувати акустичні засоби (екстралінгвістичні та паралінгвістичні сигнали). Вони підвищують ефективність впливу однієї людини на іншу.

• Основою довірливого, культурного спілкування є контакт очей, дотримання вимог просторового розміщення та часових характеристик.

• “Прочитування” та вивчення кожної людини завжди привносить щось нове в наші знання про людський світ.

 

Список використаної та рекомендованої літератури

 

1. Бэндлер Р., Гриндер Д. Из лягушек — в принцы. Нейролингвистическое программирование. — Новосибирск, 1992.

2. Кириленко Г. Л. Проблема исследования жестов в зарубежной психологии / / Психол. журн. — 1987. — № 7.

3. Конева О. В. Психология общения. — Ярославль, 1992.

4. Лабунская В. А. Невербальное поведение. — Ростов н/Д, 1986.

5. Лабунская В. А. Способность к психологической интерпретации невербального поведения // Вопр. психологии. — 1987.— № 3.

6. Лисина М. И. Проблемы онтогенеза общения. — М., 1986.

7. Мескон М. X., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. — М., 1992.

8. Ниренберг Д., Калеро Г. Как читать человека словно книгу: Пер. с англ. — М., 1988.

9. Пиз А. Язык телодвижений. — Новгород, 1992.

10. Сухарев В. Искусство распознавания людей.— Д., 1998.

11. Фейгенберг Е. И., Асмолов А. Г. Некоторые аспекты невербальной коммуникации: за порогом рациональности // Психол. журн.— 1989.— № 6.

12. Честерфилд Л. Письма к сыну.— Л., 1971.

13. Штангль А. Язык тела. Познание людей в профессиональной и обыденной жизни: Пер. с нем. — М., 1988.


загрузка...