загрузка...
Loading...

В розділі підручники PDF додано підручники для 1, 5, та 10 класу 2018 року видання

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА

Основи педагогіки

1. Загальні засади педагогіки

1.1. Педагогіка як наука

Запитання. Завдання

Які особливості характеризують українську народну педагогіку?

У чому полягає основна відмінність духовної педагогіки від світської?

Які педагогічні ідеї великого українського мислителя Григорія Сковороди є актуальними й сьогодні?

Чи тотожні за змістом такі педагогічні категорії, як «виховання» і «соціалізація»?

Яке значення мають міжпредметні зв'язки для педагогіки? З якою наукою педагогіка пов'язана найтісніше?

Розкрийте логічні зв'язки між етапами педагогічного дослідження.

Охарактеризуйте метод педагогічного експерименту.

Знайдіть збірки народних прислів'їв, приказок, пісень та проаналізуйте наявні в них виховні настанови.

Які співзвучні сьогоденню проблеми порушені у книгах «Педагогічна поема» А. Макаренка та «Серце віддаю дітям» В. Сухомлинського?

Література

Алексюк А. М. Педагогіка вищої школи. — К., 1998.

Бабанский Ю. К. Проблемы повышения еффективности педагогических исследований. — М., 1982.

Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століття»). — К., 1994.

Журавлев В. И. Педагогика в системе наук о человеке. — М., 1990.

Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні. — К., 1997.

Кузь В. Г., Руденко Ю. Д., Сергійчук З. О. Основи національного виховання. — Умань, 1993.

Ноосфера: духовный мир человека/ Сост. А. В. Коротнян. — Л., 1987.

Стельмахович М. Г. Народна педагогіка. — К., 1985.


загрузка...