загрузка...
Loading...

Біологія 8 клас

ВСТУП

§ 1. Зоологія — наука про тварин

§ 2. Різноманітність тварин

Розділ 1. ТВАРИНИ

Тема 1. БУДОВА ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ТВАРИН

§ 3. Клітини і тканини

§ 4. Органи та системи органів

§ 5. Обмін речовин

§ б. Розмноження та розвиток

§ 7. Поведінка

§ 8. Тварини в екосистемі

Розділ 2. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН

Тема 1. НАЙПРОСТІШІ

§ 9. Підцарство Найпростіші. Амеба звичайна

§ 10. Вільноживучі найпростіші

§ 11. Різноманітність і значення найпростіших

Тема 2. БАГАТОКЛІТИННІ.ДВОШАРОВІ КЛІТИНИ.

§ 12.Тип Губки

§ 13. Прісноводна гідра

§ 14. Різноманітність та значення кишковопорожнинних

Тема 3. ТРИШАРОВІ ТВАРИНИ.ЧЕРВИ.

§ 15. Тип Плоскі черви. Клас Війчасті черви

§ 16. Різноманітність плоских червів

§ 17. Тип Круглі черви

§ 18. Тип Кільчасті черви

§ 19. Різноманітність та значення кільчастих червів

Тема 4. ЧЛЕНИСТОНОГІ

§ 20. Тип Членистоногі. Клас Ракоподібні

§ 21. Різноманітність класу Ракоподібні

§ 22. Клас Павукоподібні

§ 23. Клас Комахоподібні

§ 24. Різноманітність комах. Комахи з неповним перетворенням

§ 25. Різноманітність комах. Комахи з повним перетворенням

§ 26. Суспільні комахи

§ 27. Значення та охорона членистоногих

Тема 5. МОЛЮСКИ

§ 28. Тип Молюски. Клас Черевоногі молюски

§ 29. Клас Двостулкові молюски

§ 30. Клас Головоногі молюски

Тема 6. ХОРДОВІ ТВАРИНИ. БЕЗЧЕРЕПНІ. РИБИ

§ 31. Тип Хордові. Підтип Безчерепні. Підтип Хребетні

§ 32. Надклас Риби. Особливості будови та життєдіяльності хрящових риб

§ 33. Різноманітність хрящових риб

§ 34. Особливості будови та життєдіяльності кісткових риб

§ 35. Розмноження кісткових риб. Поведінка та сезонні явища у житті риб

§ 36. Різноманітність кісткових риб

§ 37. Значення риб у природі та для людини. Рибництво

Тема 7. ЗЕМНОВОДНІ

§ 38. Клас Земноводні. Особливості будови

§ 39. Особливості будови та життєдіяльності земноводних

§ 40. Різноманітність та значення земноводних

Тема 8. ПЛАЗУНИ

§ 41. Клас Плазуни. Особливості будови та життєдіяльності

§ 42. Різноманітність плазунів

Тема 9. ПТАХИ

§ 43. Клас Птахи. Особливості будови

§ 44. Особливості життєдіяльності птахів

§ 45. Нервова система і поведінка птахів. Розмноження та розвиток

§ 46. Різноманітність птахів

§ 47. Значення птахів. Охорона птахів

Тема 10. ССАВЦІ

§ 48. Клас Ссавці. Особливості будови

§ 49. Особливості життєдіяльності ссавців

§ 50. Розмноження та розвиток ссавців

§ 51. Різноманітність ссавців

§ 52. Різноманітність плацентарних ссавців

§ 53. Різноманітність плацентарних ссавців: ряди Хоботні, Парнокопитні та Непарнокопитий Примати

§ 54. Значення й охорона ссавців

Розділ 3. ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ

Тема 11. ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ

§ 55. Тварини та навколишнє середовище

§ 56. Охорона тваринного світу

§ 57. Історичний розвиток тваринного світу

Словник

ДОДАТОК 1

ДОДАТОК 2загрузка...