Матеріали для Нової української школи 1 клас - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Геометрія

Вектори

Вектором називається напрямлений відрізок.
На рисунку зображений вектор, який можна позначити або .


Вектори і називаються однаково напрямленими, якщо однаково напрямлені півпрямі AB і CD.
Вектори і називаються протилежно напрямленими, якщо протилежно напрямлені півпрямі AB і CD.
Абсолютною величиною, або модулем вектора, називається довжина відрізка, що зображує вектор.
Позначення: або .
Вектор називається нульовим, якщо початок вектора збігається з його кінцем.
Позначення: .
Нульовому вектору не приписують ніякого напряму: .
Два вектори називаються рівними, якщо вони суміщаються паралельним перене­сенням.
Два вектори рівні тоді й тільки тоді, коли вони однаково напрямлені й рівні за абсолютною величиною.
Два ненульові вектори називаються колінеарними, якщо вони лежать на одній прямий або на паралельних прямих. Колінеарні вектори або однаково напрямлені, або протилежно напрямлені.
Позначення: .
Теорема. Нехай — вектор і A — довільна точка. Тоді від точки А можна відкласти один і тільки один вектор , що дорівнює вектору .
загрузка...